Eenduidig taxeren van duurzame woningcomplexen vraagt extra regels

Er zijn extra richtlijnen nodig voor het eenduidig waarderen van duurzame woningcomplexen door vastgoedtaxateurs.

Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 9, 29 september 2023

In de huidige praktijk levert de taxatie van eenzelfde complex door verschillende taxateurs uiteenlopende waarden op. Extra regels van organisaties als het NRVT, RICS of Tegova zouden taxateurs helpen om tot een eenduidige waardering te komen. Dit constateren Larissa Cordewener en Martijn Dröes.

Voor de particuliere markt is er al veel onderzoek gedaan naar de invloed van het energielabel, verduurzaming en het effect hiervan op de waarde van een woning, constateren de auteurs. Voor professionele beleggers is het nog steeds onzeker of investeringen in duurzaamheid zich vertalen in een hogere waarde van het vastgoed.

Uit het onderzoek blijkt dat eenduidige richtlijnen en standaarden ontbreken voor het waarderen van duurzaamheid door taxateurs. Instanties als het Nederlands Register van Vastgoedtaxateurs (NRVT), Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) of The European Group of Valuers’ Associations (Tegova) zouden die kunnen opstellen. Daarbij zijn vuistregels als ‘een wooncomplex met energielabel A is 10% meer waard dan een wooncomplex met energielabel F’ onvoldoende. Hierin spelen namelijk ook zaken als de markt, locatie, sector en tijd een rol.

Wel zouden volgens de auteurs richtlijnen kunnen bepalen welk energielabel als standaard wordt gekozen, waarna afslagen en opslagen in bepaalde parameters worden gebruikt als een wooncomplex van dit energielabel afwijkt. Daarvoor moet er wel eerst meer duidelijkheid komen over de kosten van het verduurzamen van een wooncomplex. Dit kan worden opgenomen in publieke bronnen en data die door de taxateur worden gebruikt.

 

Larissa Cordewener RT MSc MSRE is associate director Valuation & Advisory bij CBRE. Dr. Martijn Dröes is universitair hoofddocent aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA en research fellow aan de ASRE.
Hun artikel ‘Hoe implementeert de taxateur de waarde van duurzaamheid?’ is verschenen in Real Estate Research Quarterly (RERQ), het kwartaalblad van de Vogon, en is te downloden op www.vogon.nl. Het is de eerste zogeheten praktijkbijdrage in de RERQ. In dit nieuwe type artikel staat niet een wetenschappelijk onderzoek centraal, maar worden vraagstukken en ontwikkelingen uit de praktijk in de vastgoedsector beschreven.

Laatste nieuws

Evenementen