EIB: bouwproductie onder druk, werkgelegenheid daalt

Het Economisch instituut voor de Bouw (EIB) voorziet voor 2024 een krimp van de bouwproductie met 2,5%. De werkgelegenheid in de bouw kan daardoor licht dalen, maar zal dan in 2025 stabiliseren, zo meldt het EIB in de studie Trends op de bouwarbeidsmarkt 2023-2027.

De hoge spanning op de bouwarbeidsmarkt neemt volgens het EIB de komende jaren geleidelijk af. Met het aantrekken van de bouwproductie na 2025, groeit de werkgelegenheid echter weer tot een niveau dat uitstijgt boven dat van het afgelopen jaar.

Het moet dan ook mogelijk zijn om in de arbeidsvraag te voorzien, stelt het EIB. ‘De opleidingen zitten al een tijd in de lift en bieden hiertoe een goede basis’. Het EIB voorziet wel knelpunten op beroepsniveau. Deze zouden vooral bij installateurs, bij technisch en uitvoerend kaderpersoneel en bij kleine gespecialiseerde beroepen spelen.

Meer arbeidskrachten aangetrokken

In de voorliggende jaren, tussen 2020 en 2023, is de bouwsector erin geslaagd om 70.000 voltijds arbeidskrachten aan te trekken. De werkgelegenheid nam met 40.000 arbeidsjaren toe en met vervanging van pensionerend en arbeidsongeschikt personeel waren nog eens 30.000 arbeidsjaren gemoeid. Het arbeidspotentieel in de bouwsector groeide ondanks de gematigde productiegroei.