CO2-uitstoot Nederlands vastgoed stagneert na flinke daling

Uit nieuw onderzoek van 3Keel en Kingspan blijkt dat de reductie van broeikasgasemissies van gebouwen in Nederland en andere EU-landen nu stagneert, gelijk blijft in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten omslaat.

De nieuwe Global Retrofit Index studie onthult dat Nederland een toppresteerder is in het terugdringen van de uitstoot van gebouwen, met een daling van ongeveer 36% tussen 2010 en 2020. Op basis van modellering door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), zal deze positieve trend zich waarschijnlijk voortzetten.

De daling is echter onvoldoende voor het behalen van de netto nul-doelstelling. In Nederland is tegen 2040 daarom een extra emissiereductie van 64% in gebouwen nodig. Nederland is nog altijd sterk afhankelijk van aardgas en de vooruitgang is tot nu toe vooral het resultaat van nieuwbouw met alternatieve systemen in plaats van renovatie. Het onderzoek schetst aanzienlijke belemmeringen voor het aanpassen van de nationale gebouwenvoorraad, waaronder particuliere investeringen, een tekort aan vaardigheden van werknemers en een beperkt bewustzijn onder het grote publiek.

Hoewel er vooruitgang is geboekt in de EU-economieën Nederland, Frankrijk, Ierland en Duitsland blijkt uit de analyse dat de emissiereducties in deze landen nu stagneren, terwijl de emissies van het Verenigd Koninkrijk ook beginnen te stagneren en de broeikasgasemissies van gebouwen in de VS zorgwekkend toenemen.

Als elk van deze zes landen doorgaat op het huidige pad van broeikasgasemissiereductie en aanpassingspercentages van de afgelopen tien jaar, zullen de economieën in 2040 nog ver verwijderd zijn van hun netto nul-doelstelling, zo is de verwachting.