CBRE: ‘Starters en middeninkomens niet geholpen met uitgeponde huurwoningen’

Uitpondwoningen zijn niet bereikbaar(der) en betaalbaarder voor starters, middeninkomens en sleutelberoepen, zo blijkt uit een rapport van CBRE.

CBRE heeft de prijsklasse van middenhuurwoningen (uitpondwoningen) naast de leencapaciteit van het mediane huishouden tussen de 25-35 jaar gelegd. En dan blijkt dat in dertien van de twintig onderzochte gemeenten sprake is van een negatieve mismatch. Voor jonge kopers ligt de leencapaciteit in gemeenten zoals Utrecht, Amsterdam, Almere, Zaanstad en Nijmegen ver onder de prijs van een gemiddelde uitpondwoning. Dat betekent dat deze woningen buiten het bereik blijven van starters- of middeninkomens die niet bovengemiddeld verdienen en/of eigen vermogen hebben.

Het tekort aan woningen voor mensen met een sleutelberoep, bijvoorbeeld politieagenten, verpleegkundigen en medewerkers in de kinderopvang, is een groot probleem in steden zoals Utrecht en Amsterdam. Deze werknemers hebben over het algemeen geen toereikend salaris voor de gemiddelde uitpondwoning. Daarnaast benadrukt het onderzoek dat de totale maandelijkse lasten van een koopwoning niet per se lager zijn, dan bij huren. Dat komt door extra lasten voor onderhoud en verduurzaming. Huishoudens kunnen daardoor een nog groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten.

Thomas Westerhof, head of Residential Investment Properties CBRE benadrukt: “Het voorgestelde woonbeleid van demissionair minister De Jonge herverdeelt hetzelfde aantal woningen, maar zoals ons onderzoek laat zien worden reeds geprivilegieerde huishoudens daarbij bevoordeeld. De huurmarkt wordt voor starters, middeninkomens, en huishoudens met maatschappelijke beroepen nog kleiner, competitiever en duurder. Zij worden beter geholpen door het aanbod te vergroten. Ons advies aan de overheid is om zich te focussen op het creëren van een aantrekkelijk investeringsklimaat, soepele planprocedures en betere samenwerking tussen overheid en marktpartijen om te zorgen voor een beter betaalbaar aanbod.”

CBRE weerlegt hiermee de stelling van woonminister De Jonge dat koopstarters nu juist gemakkelijker aan een koopwoning zouden kunnen komen. Huurwoningen worden al enkele kwartalen steeds vaker verkocht aan particuliere eigenaren. Uitponden heeft tot gevolg dat de het huuraanbod krimpt. En woningzoekenden minder opties hebben op de woningmarkt.

img
Redacteur
Profiel