BpfBOUW, ABP en Bouwinvest investeren in Impact Partnership

Bouwinvest, ABP en bpfBOUW gaan samenwerken in het Dutch Social Impact Real Estate Partnership. ABP committeert zich voor €250 mln en bpfBOUW voor €150 mln aan het partnership. Dat wil betaalbare (zorg)woningen in het sociale en het lage middenhuursegment in Nederland toevoegen en behouden.

Op dit moment is de Nederlandse (zorg)woningmarkt stevig uit balans, doordat grote groepen mensen geen passende en betaalbare huisvesting kunnen vinden. Er is met name een groot tekort aan huurwoningen in het sociale segment en het lage middensegment, met een huurprijs tussen de €650 en €960. Met dit partnership willen ABP en bpfBOUW inspelen op het tekort, door woningen te realiseren voor mensen met een lager en middeninkomen, die nu moeilijk aan een woning kunnen komen. Daarnaast kijkt het partnership actief naar gebieden in stedelijke omgevingen, waar nu maatschappelijke voorzieningen ontbreken.

Om invulling te geven aan de sociale doelstellingen, richt het partnership zich op woningen en zorgwoningen (minimaal 80%), maar ook op ander maatschappelijk vastgoed, zoals scholen of buurtcentra (maximaal 20%).

Bouwinvest beheert het partnership namens de investeerders. Maya Savelkoul, Director Dutch Impact Investments bij Bouwinvest:Wij zien grote vragen in de maatschappij op sociaal vlak over de betaalbaarheid van wonen en het ontbreken van voorzieningen in wijken. Het mes snijdt voor de impactinvesteerders aan twee kanten. Pensioenfondsdeelnemers willen in toenemende mate dat de door hun ingelegde gelden naast renderen ook positief bijdragen aan maatschappij en milieu. Daarnaast zijn het ook de deelnemers en pensioengerechtigden zelf die kunnen profiteren van betaalbare woningen, seniorenhuisvesting en maatschappelijke voorzieningen in hun buurt.’  

‘Als ABP gaan wij voor een goed pensioen in een leefbare wereld. Daarvoor zoeken we aantrekkelijke langetermijninvesteringen,’ aldus Harmen van Wijnen, bestuursvoorzitter ABP. ‘Extra mooi als die ook een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Nederland heeft een woningentekort en onze deelnemers ervaren dat ook. Met het Impact Partnership kunnen we hier wat aan doen door te beleggen in betaalbare en duurzame huur- en zorgwoningen. Zo betaalt bij deze belegging het premiegeld zich twee keer uit aan onze deelnemers.’

Eline Lundgren, bestuursvoorzitter van bpfBOUW: ‘Met het Impact Partnership tonen wij als bpfBOUW onze betrokkenheid bij het realiseren van betaalbare huisvesting en het verbeteren van het welzijn van mensen. Met dit partnership investeren wij €150 miljoen om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het woningtekort en het versterken van lokale gemeenschappen.’