Bouwinvest: minder kapitaal Nederlandse pensioenfondsen en groeiend woningtekort

Het landschap voor kapitaal toegewezen door institutionele beleggers is aanzienlijk veranderd, duurzaamheid krijgt een nog grotere rol in de vastgoedsector en het woningtekort loopt verder op, stelt Bouwinvest op basis van zijn Dutch Market Outlook 2024-2026.

De Nederlandse vastgoedmarkt op de kapitaalmarkt ondergaat aanzienlijke veranderingen, meldt Bouwinvest. Stijgende rentetarieven hebben geleid tot negatieve kapitaalgroei en snellere afschrijvingen op vastgoedwaarden, net als elders in Europa, met een verwacht herstel pas vanaf 2025. Institutionele beleggers ervaren een verschuiving in kapitaalallocatie, met minder allocatie naar vastgoed en een groeiende afhankelijkheid van buitenlandse kapitaalstromen, door verminderde instroom van Nederlandse pensioenfondsen. Deze trends resulteren volgens Bouwinvest in lagere investeringsvolumes in de nabije toekomst.

Woningtekort

Een grote uitdaging in de Nederlandse vastgoedmarkt blijft het woningtekort, geeft Bouwinvest aan. Dit tekort komt tot stand door onder andere de toename van het aantal huishoudens en de trage ontwikkeling van nieuwbouwwoningen. Het woningtekort kan oplopen door onder andere de huidige bouwprocedures, die de ontwikkeling van nieuwe woningen aanzienlijk vertragen. Sommige investeerders heroverwegen hun woningactiviteiten in Nederland, wat kan leiden tot significante kortingen op grote portefeuilles èn tot mogelijkheden voor andere investeerders.

Ook de zorgvastgoedmarkt ondergaat een transformatie. Dit komt mede door de doorgaande vergrijzing en veranderende visies op vastgoedeigendom door zorginstellingen. Deze sector speelt een belangrijke rol in het voorzien van geschikte (senioren)woningen en andere voorzieningen.

Duurzaamheid

Bouwinvest ziet ook een groeiende nadruk op duurzaamheid in de vastgoedsector. Dit is vooral merkbaar in de kantorenmarkt, waar de vraag naar hoogwaardige en duurzame kantoorruimte toeneemt. Dat duurzaamheid en flexibiliteit steeds belangrijker worden, zien we bij zowel investeerders als gebruikers van vastgoed. Duurzaamheid (en specifiek klimaatadaptatie) krijgt ook een steeds grotere invloed op de waardebepaling van het vastgoed.