Amsterdam dient voor € 112 mln aanvragen in voor Startbouwimpuls

De gemeente Amsterdam doet met 64 woningbouwprojecten een beroep op de Startbouwimpuls bij het Rijk.

Hiermee kunnen volgend jaar 10.500 woningen, waarvan 82 procent in het betaalbare segment, worden gebouwd die door de verslechterende marktomstandigheden anders niet gebouwd zouden worden. De beschikbare middelen van het Rijk (€ 300 mln) worden door de vele aanvragen, waarvan alleen in de gemeente Amsterdam al € 112 mln, naar verwachting vele malen overschreden.

Wethouder Reinier  van Dantzig (Woningbouw) roept het Rijk op tot verruiming. “Amsterdam overvraagt ‘haar deel’ van het beschikbare budget ruimschoots. Het laat zien dat er binnen de huidige marktomstandigheden behoefte is aan een nog veel groter potje voor de Startbouwimpuls. Een verruiming van het budget draagt bij aan het op gang houden van de woningbouwproductie en het realiseren van betaalbare woningen in Nederland op korte termijn”, aldus Van Dantzig.

De gemeente Amsterdam doet bovendien een dringend beroep op het Rijk om te zorgen voor een werkbare en daarmee snel uitvoerbare regeling. De gemeente neemt ook zelf maatregelen om de bouw van woningen te bespoedigen. Zo wil ze bij transformatieprojecten de eerder afgesproken grondprijzen tegen het licht houden. Dit is gunstig voor ontwikkelaars, omdat de grondprijzen dan lager kunnen uitvallen. Ook onderzoekt de gemeente een andere manier van indexeren van grondprijzen en het later vastleggen van de grondprijzen. Hierover vindt nog overleg plaats met marktpartijen.

img
Redacteur
Profiel

Laatste nieuws

Evenementen