AI inzetten voor bouwkunde en bouwkunst

Promovendi Nail Ibrahimli en Shenglan Du werken allebei in de 3D Geoinformation groep van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 10, 27 oktober 2023

Du houdt zich bezig met modellen die in staat zouden moeten zijn om autonoom stedelijke objecten te identificeren en te labelen. ‘Daardoor is er geen menselijke input meer nodig is en worden talloze uren bureauwerk en veldwerk overgenomen.’ Ibrahimli werkt aan hulpmiddelen waarmee architecten en studenten eenvoudig 3D-objecten kunnen genereren en bewerken, zodat ze geen routinetaken meer hoeven uit te voeren en zich kunnen concentreren op creativiteit.

Ibrahimli denkt dat iedereen in de toekomst toegang zal hebben tot gepersonaliseerde AI, die in staat is precies in jouw stijl te genereren. Hij maakt zich echter zorgen over de opkomst van deepfakes en de monopolisering van AI door tech-giganten. Ook hebben AI-onderzoekers duidelijkere regels nodig over het gebruiken en reproduceren van kunst. Du vraagt zich af wat de invloed van AI gaat zijn op de beoordeling van kunst en design. ‘Bovendien kan AI gevoelige informatie uit grote datasets halen. Het automatiseren van taken kan leiden tot minder banen. En veel onderzoekers maken zich nu zorgen over de toenemende CO2-footprint van AI-technologie.’

Du vindt dat onderzoekers beperkte mogelijkheden hebben om deze problemen aan te pakken. ‘Uiteindelijk is het de taak van de overheid om te reguleren. Ik zou graag zien dat ze samenwerken met wetenschappers om dit doel te bereiken.’ Ibrahimli voegt eraan toe: ‘Misschien moeten we nadenken over het oprichten van een onafhankelijke organisatie van wetenschappers en experts om ontwikkelingen en potentiële crises te beoordelen. Zoiets als de IAEA, maar dan voor kunstmatige intelligentie.’

Nail Ibrahimli doet zijn PhD-onderzoek naar zelflerende 3D-reconstructie en 3D-begrip van stedelijk gebied. Het PhD-onderzoek van Shenglan Du heeft betrekking op machine learning, 3D-geodata analyse en 3D-modellen. Ze promoveren binnen de 3D Geoinformation group van de afdeling Urbanism van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Beiden werken in het 3D Urban Understanding lab.

Het hele interview is te lezen op www.tudelft.nl/bk/actueel/nieuws