8 marktpartijen slaan handen ineen. Zo bouwt Hoeksche Waard 2.485 woningen

Acht marktpartijen en de gemeente Hoeksche Waard hebben de handen ineen geslagen om de bouw van een geheel nieuwe wijk in Oud-Beijerland mogelijk te maken.

Woonwethouder Robin Heij en vertegenwoordigers van de 8 marktpartijen tekenden een hoofdlijnenakkoord om te komen tot de nieuwe wijk Stougjeswijk. In de nieuwe wijk, die is gepland tussen de Stougjesdijk en de N217 in Oud-Beijerland moeten 2.485 nieuwe woningen komen. De betrokken marktpartijen zijn 8 partijen samen: BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, AM, Ballast Nedam Development, Roosdom Tijhuis, Achmea Real Estate, Van der Vorm, ABB Bouwgroep en Adriaan van Erk.

Gezamenlijke visie

De marktpartijen en de gemeenten hebben een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van de wijk bedacht. 'Als ontwikkelpartijen delen we met de gemeente samen een krachtige visie voor een nieuwe toekomstgerichte en duurzame wijk op deze locatie', aldus de marktpartijen in een verklaring. 'We bouwen een wijk waar je kunt wonen, verblijven, ontmoeten en vooral genieten. Het Hoeksche Waardse landschap vormt de basis voor de nieuwe wijk. Met de polder, de dijk en de kreek als zichtbare elementen. Door een mix aan woningen en woonvormen voor alle leeftijden aan te bieden zorgen we ervoor dat Stougjeswijk bestaat uit verschillende buurtjes met diverse groottes.'

Ruimte voor ontmoeting

Stougjeswijk moet  een toekomstbestendige en duurzame wijk worden met verschillende soorten woningen, van appartementen tot vrijstaande woningen in zowel het koop- als het huursegment. In totaal worden er 2.485 woningen gebouwd, waarvan 70% in het betaalbare segment (inclusief 30% sociale huur via corporatie HW Wonen) en 30% in het dure segment. De openbare ruimte wordt zo ingericht dat het bewoners uitnodigt elkaar te ontmoeten. Daarnaast komen er verschillende voorzieningen in de wijk, zoals een buurtcentrum, een school, speel- en recreatieplekken. Door de aanleg van goede fietspaden en de komst van een vrijliggende snelle R-net busbaan moet de nieuwe wijk worden verbonden met de rest van de omgeving. 

Inclusieve wijk

“Stougjeswijk is nodig om aan de huidige en toekomstige vraag naar woningen te voldoen”, vertelt Heij. 'We willen dat Stougjeswijk een fijne plek wordt om te wonen en die positief bijdraagt aan de wensen die we hebben voor de Hoeksche Waard op het gebied van wonen, welzijn en zorg en duurzaamheid. Een toekomstbestendige en groene wijk met woningen en appartementen voor verschillende doelgroepen, zoals kopers, huurders, starters, doorstromers en senioren. We bouwen er niet alleen woningen, maar we realiseren vooral een aantrekkelijke woon- en leefomgeving.'

Verwacht tijdspad

De marktpartijen verwachten in 2024 te starten met de bouw. Oplevering van de eerste woningen wordt in 2025 verwacht. Het streven is dat de R-net busbaan er bij de oplevering van de eerste woningen ligt. In 2039 worden naar verwachting de laatste woningen opgeleverd en is Stougjeswijk helemaal af.