PropertyNL Top Financiers 2022: Rabo terug op eerste plek

Uit het jaarlijkse onderzoek van PropertyNL naar vastgoedfinanciers blijkt dat Rabobank zich heeft herpakt als nummer 1, dankzij een stijging van de leningproductie van bijna 40%. Ook nummer drie ABN Amro voerde de leningproductie op, net zoals de stijgers RNHB en NIBC.

Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 4, 22 april 2022

1. Rabobank Real Estate Finance
Ceo: Roel van der Bilt
Vorig jaar is de Rabo-vastgoedportefeuille gegroeid met € 1 mrd en daarmee is Rabo weer marktleider in Nederland bij vastgoedleningen aan professionals. Deze positie is ontstaan door een combinatie van groei bij het lokale bankennetwerk en bij wholesale klanten. De productie steeg veel sneller dan in de afgelopen vijf jaar (productie inclusief herfinanciering). De groei wordt primair gestuurd op risico, meldt Rabo. Een sterk accent ligt op woning(bouw) en verhuurde woningen. De financiering bestond in 2021 voor 90% uit beleggingen en 10% projectontwikkeling (inclusief transformatie). Rabo heeft voornamelijk financieringen verstrekt aan Nederlandse cliënten.

2. ING Real Estate Finance
Directeur Nederland: Hein Wegdam
ING REF heeft de eerste positie van vorig jaar weer moeten afstaan aan Rabobank, hoewel de productie op hetzelfde niveau bleef als die van Rabo. Internationaal is ING REF nog wel als vanouds groter. Vorig jaar werd voornamelijk duurzaam vastgoed gefinancierd in vier types: residential, retail, office en logistics. De productie bestaat uit 50% nieuwe leningen en 50% herfinanciering.

3. ABN Amro Corporate Banking Real Estate
Directeur: Erik Steinmaier
ABN Amro is al jaren bezig met een inhaalslag voor wat betreft vastgoed, maar in 2020 ontstond een dip die vorig jaar is goedgemaakt. In 2021 heeft een herclassificatie van vastgoed plaatsgevonden, waardoor de stijging van het uitstaand volume ondanks de sterk gestegen leningproductie beperkt is gebleven. Bij de productie moet wel in ogenschouw worden genomen dat het inclusief herfinanciering is. ABN Amro heeft een iets minder groot accent op beleggingen vergeleken met Rabo en ING: 63% beleggingen en 26% projectontwikkeling. Ruim 52% financieringen werd verstrekt aan bestaande cliënten en 48% aan nieuwe cliënten. De financiering bevat een breed palet: kantoor (12%), retail (10%), industrial (4%), logistiek (13%), hotels (2%), woningen (50%) en overig (9%).
Ook bij ABN Amro een accent op Nederlandse cliënten (87%).

4. RNHB
Ceo: Stuart Lammin
RNHB zag zijn portefeuille vorig jaar met 30% fors groeien, dankzij een grote leningproductie. De portefeuille bedraagt nu al 20% van de vroegere moeder en marktleider Rabobank. In 2020 was de leningproductie onderverdeeld in € 1052 mln aan nieuwe leningen en € 427 mln aan verlengingen van bestaande faciliteiten. In 2021 ging daar een schep bovenop met € 1259 mln aan nieuwe leningen en € 290 mln aan verlengingen van bestaande faciliteiten. RNHB zit vooral in beleggingen (98%), en voor 1% in herontwikkeling/transformatie en voor 1% in handelsfinancieringen. Van de financieringen ging 49% naar bestaande cliënten en 51% naar nieuwe cliënten.
De LTV-criteria bedroegen voor woonruimte 80%, combinaties met woon- en bedrijfsruimte 75% en bedrijfsruimte 70%. 95% van de financieringen ging naar Nederlandse partijen en 5% naar buitenlandse. De grootste deal betrof een financiering van € 54 mln.

5. Berlin Hyp
Ceo: Sascha Klaus
Berlin Hyp neemt in de opgave leningproductie geen verlengingen op. Dit betekent dat de positie op de ranglijst wat conservatief is. De Duitse bank richt zich voor 94% op beleggingen en 6% op herontwikkeling/transformatie. Het accent ligt op nieuwe klanten (55%), bestaande cliënten genereren 45% van de productie. De bank geeft geen bandbreedte op voor LTV. De verdeling in de segmenten is opvallend vanwege het hoge percentage retail (wijkwinkelcentra en supermarkten). Het aandeel kantoren beslaat 12%, retail (convenience) 43%, logistiek: 5%, woningen: 40%. Leningen worden vooral verstrekt aan Nederlandse cliënten: 85%. Berlin Hyp had een paar bijzondere milestones vorig jaar, met woningproject Magnum voor Heimstaden van € 44 mln, het Zandkasteel voor Zadelhoff/Wonam van € 73 mln en een fonds huurwoningen voor Credit Linked Beheer van € 84 mln. Rogier Bos: ‘We zijn hier inmiddels 14 jaar actief en willen dat doorzetten met uitsluitend duurzaam- en toekomstbestendig vastgoed op bewezen locaties in de top-20 steden van Nederland.’

6. Deutsche Hypo NordLB Real Estate Finance
Manager Nederland: Wouter de Bever
Manager Deutsche Hypo: Frank Schrader
Ceo NordLB: Jörg Frischholz
Deutsche Hypo heeft in de afgelopen coronajaren de productie op een lager niveau van € 300 mln voortgezet. Daarvoor lag deze op € 0,5 mrd. Het uitstaand volume is de afgelopen vijf jaar ongeveer op hetzelfde niveau gebleven.

7. NN Investment Partners
Directeur: Statish Bapat
Directeur Real Estate Debt: Lennart van Mierlo
Verzekeraar NN was vorig jaar de nieuwkomer in de lijst vastgoedfinanciers. In de tijd van bank–verzekeraar ING was het niet nodig het asset management zelf te doen. NN werkt uitsluitend aan financieringen voor beleggers. De LTV-criteria voor financieringen aan bestaande of nieuwe cliënten bedragen maximaal 65–70%. NN is actief in een paar segmenten van het vastgoed: kantoor (5%), retail (5%), logistiek (66%) en woningen (24%). De verdeling Nederlandse en buitenlandse cliënten bedraagt 66% om 33%.

8. NIBC
Directeur: Jan Willem van Roggen
Met een verdubbelde leningproductie is NIBC de verhoudingsgewijs meest expanderende financiële instelling van Nederland op het gebied van vastgoed. Aangezien de ranglijst wordt gevormd door leningvolume, valt de grote slag die NIBC slaat onder de nieuwe aandeelhouder Blackstone wat minder op. Gezien de leningproductie zou NIBC echter volgend jaar een gooi naar de vijfde positie in Nederland kunnen doen.

9. Deutsche Pfandbriefbank
Aanspreekpunten Nederland: Norbert Müller en Leon Karens
De Deutsche Pfandbriefbank heeft in Nederland (nog) geen eigen vestiging, maar steeds meer cliënten kloppen aan bij het Europese team, vandaar deze eerste notering in de top financiers van Nederland. Al eerder wisten intermediairs de Pfandbriefbank te vinden. Het accent bij de financiering ligt bij kantoren (50%) en logistiek (25%). Het resterende kwart kwam vorig jaar terecht bij residentieel en een klein deel retail.

10. Oldenburgische Landesbank
Contactpersoon: Jan-Willem Wattel
Ceo: Stefan Barth
Van de vier Duitse hypotheekbanken in deze top-10 voor Nederland is de Oldenburgische de kleinste. De bank wordt in Nederland geleid door financieringsroutinier Jan-Willem Wattel. Hij richt zich puur op beleggingsfinancieringen. In het eerste coronajaar viel de leningproductie stil. Van de € 10 mln was alles herfinanciering. In het afgelopen jaar kwam Wattel terug op pre-coronaniveau met een leningproductie van € 70 mln, waarvan € 9 mln herfinanciering.