Winkels binnenstad in eerste helft 2021 50 procent minder omzet dan in 2019

De omzet van veel winkels in de binnensteden loopt na 26 weken gemiddeld nog de helft achter op dezelfde periode in 2019.

Dat blijkt uit een analyse van de binnenstadmonitor van INretail die wekelijks dertien grotere steden monitort qua omzet en bezoekersaantallen. De variatie in gemiddelde omzetontwikkeling is in de eerste helft van dit jaar heel divers en loopt van 37% in Amsterdam tot 63% in Almere.

Pas toen de coronamaatregelen voor winkels grotendeels werden opgeheven, trokken de omzetten  aan. Toch hebben achterblijvende bezoekers aantallen nog steeds invloed op de bestedingen in de binnenstad. Sinds winkels op 28 april heropenden, werd gemiddeld 69 procent van het aantal binnenstadbezoekers genoteerd dat in 2019 werd geteld. De 31 procent bezoekers die nog ontbreken zijn nodig om als centrum winkels op een gezonde manier te kunnen functioneren. 

Veel winkelgebieden moeten compacter worden, leegstand moet worden aangepakt en er zijn investeringen nodig om de aantrekkingskracht te versterken. INretail roept gemeenten op hiervoor samen met lokale partners en ondernemers goede plannen te maken. 

Het kabinet heeft 100 miljoen euro gereserveerd om winkelgebieden te verbeteren en leegstand aan te pakken. INretail stimuleert gemeenten en private partijen om projecten in te dienen bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) die vandaag de contouren van de regeling ‘Impulsaanpak Winkelgebieden’ heeft gepubliceerd.

‘Daarnaast blijft het cruciaal dat ook het nieuwe kabinet komende jaren op landelijk niveau aandacht heeft voor de economische vitaliteit van winkelgebieden. Daarover willen we straks lezen in het regeerakkoord’, stelt INretail.