Executieveiling van Fort Oranje

Op 26 juni vindt de online openbare verkoop plaats van voormalige camping Fort Oranje in Rijsbergen.

De gemeente Zundert heeft een notaris de opdracht gegeven om de verkoop via Vastgoed Veiling te begeleiden. De verkoop vindt plaats omdat de familie Engel, eigenaar van camping Fort Oranje, weigert om de kosten voor het beheer van de afgelopen jaren te betalen. Het zou gaan om een bedrag van ruim € 5 mln.

De rechtbank Zeeland–West-Brabant heeft 8 februari geoordeeld dat Zundert de openbare verkoop van Fort Oranje ter hand mag nemen. De openbare verkoop van deze gronden is voor de gemeente een belangrijke stap in een langslepend proces waarbij de mensonterende situaties op de camping zijn aangepakt door het beheer over te nemen.

De Raad van State heeft aangekondigd op 14 juni de sluiting van de camping te behandelen, maar dat staat de openbare verkoop volgens de gemeente niet in de weg. ‘De gemeente hoopt nog dit jaar tot afronding van de procedures rondom Fort Oranje te komen’, aldus burgemeester Vermue.

De koper van de gronden is gebonden aan de huidige bestemming, namelijk recreatie. Eventuele ontwikkelingsplannen zullen het reguliere planvorming- en vergunningentraject bij de gemeente moeten doorlopen, met de bijbehorende beleidsrichtlijnen voor ruimtelijke ontwikkelingsplannen in het buitengebied en een Bibob-traject. Notariskantoor Rox Legal gaat de verkoop namens de gemeente begeleiden.