Beleggingen residentieel vastgoed Europa stijgen, Nederland blijft achter

Volgens onderzoek van JLL is er in Europa in 2021 een recordvolume van € 97 mrd geïnvesteerd in residentieel vastgoed.

Dit beleggingsvolume is een toename van 50% ten opzichte van 2020, het vorige recordjaar.

Volgens JLL bevestigt deze toename de sterke interesse van beleggers in de stabiele Europese residentiële markt, ondanks de volatiliteit van coronapandemie. Nederland daarentegen bleef in 2021 achter. Het beleggingsvolume in residentieel vastgoed in Nederland bedroeg € 3,6 mrd, dat is een daling van 40% ten opzichte van 2020.

In het rapport van JLL wordt ingezoomd op de sterke, langetermijnfundamenten van de huurmarkt in Europa. Ook wordt gekeken naar hoe de druk op de huurdersmarkt leidde tot een record in beleggingsvolume in de sector. Daarbij dragen factoren als urbanisatie, veranderende samenstelling van huishoudens, consumentenbesteding, mis-match tussen vraag en aanbod en de bevolkingsgroei in steden ook bij aan het positieve sentiment van beleggers in residentieel vastgoed.

Markten door heel Europa zagen beleggingsniveaus naar recordhoogte stijgen. Naast de traditioneel sterk presterende Duitse markt (€ 48 mrd), waren er vooral recordvolumes te zien in onder andere Denenmarken (€ 7 mrd) en Zweden (€ 11 mrd). Landen als Frankrijk en Groot-Brittannië zagen volumes toenemen met respectievelijk 46% en 73% ten opzichte van de 5-jaarsgemiddelden. Spanje, Ierland en Finland waren dichtbij een recordvolume, met een totaal van meer dan € 7 mrd aan transacties. 

Er zijn een aantal verklaringen voor waarom Nederland vorig jaar is achtergebleven, zegt Lennard Magis, head of residential investments bij JLL in Nederland: “Vanwege de verhoging van de overdrachtsbelasting van 2% naar 8% per 1 januari 2021 is een significant aantal transacties in 2020 gesloten. Voorgenomen verkopen die in 2021 zouden plaatsvinden, zijn naar voren gehaald zodat deze in 2020 konden plaatsvinden. Dit heeft dan ook geresulteerd in een hoog beleggingsvolume in 2020.”

Magis geeft aan dat het drukke vierde kwartaal van 2020 resulteerde in een relatief rustige start van 2021. “Daarnaast zagen we een afname van verkochte woningportefeuilles in Nederland, wat het volume vanzelfsprekend ook drukt. Desalniettemin zien we een enorme belangstelling voor de sector, vanuit zowel nationale- als internationale beleggers. De druk op de markt en de gunstige financieringsmogelijkheden zijn elementen die ook in 2022 gaan doorzetten. We verwachten dan ook dat het beleggingsvolume in 2022 boven de € 4 mrd zal uitkomen, ondanks de schaarste aan residentieel beleggingsproduct.”

JLL ziet beleggers, in zowel Europa als in Nederland, focussen op niet enkel meer de grote steden. Ook op steden buiten de grote vier met een sterke, groeiende bevolking trekken hun aandacht. “Verschillende transacties bevestigen deze trend, waarbij residentieel vastgoed in onder andere Hoofddorp en Rijswijk op grote, nationale en internationale interesse kan rekenen”, aldus Magis.

“Ook veranderende wet- en regelgeving creëert een nieuwe situatie voor beleggers: het afschaffen van de verhuurderheffing maakt sociale huurwoningen een aantrekkelijker beleggingsproduct. Tegelijkertijd lijken woningen die zich net boven de WWS-puntengrens begeven een risico te vormen, indien middenhuur onderworpen wordt aan het doortrekken van het WWS-puntensysteem tot boven de liberalisatiegrens”, zegt Jan Willem Wich, director in het Nederlandse residential team. “Uiteindelijk verwachten we dat beleggers zich in toenemende mate op het sociale- en middensegment zullen focussen en de interesse in de Nederlandse woningbeleggingsmarkt onverminderd groot blijft.”