Rechtbank Gelderland zorgt voor meevaller verhuurders

In een vonnis dat op donderdag 11 februari is gepubliceerd, heeft de Rechtbank Gelderland bepaald dat bij het vaststellen van het percentage huurkorting ook de steunmaatregelen van het Rijk moeten worden meegenomen. Hierdoor komt de korting voor een huurder niet uit op 50% van de huur, maar op 25%.

Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 2, 26 februari 2021

In de procedures tussen huurders en verhuurders over aanpassing van de huur hebben rechters tot nu toe de zogenoemde Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) niet of nauwelijks meegenomen, mogelijk omdat er onvoldoende aandacht aan werd besteed. Daar is nu een kentering in gekomen.

De Rechtbank Gelderland heeft een vonnis gepubliceerd, waarbij voor de vaststelling van de huurkorting rekening moet worden gehouden met de TVL, waardoor de huurkorting op 25% uitkomt in plaats van op 50%.

In zijn commentaar van 29 januari in PropertyNL wees Tomas Steenmetser, partner van Lexence, er al op dat de tegemoetkoming van het Rijk bij uitstek is bedoeld voor de dekking van de vaste lasten van de huurder. De huur is hiervan het hoofdbestanddeel. Steenmetser betoogde dat rechters daar meer rekening mee moeten houden. Dat lijkt nu het geval te zijn. De Gelderse rechtbank gaat nog uit van de oude TVL met een compensatie van 50% van de vaste lasten. Inmiddels is de zogenoemde TVL fors uitgebreid, en dekt de TVL 85% van de vaste lasten. ‘Daarmee lijkt het logisch dat de huurkorting voor huurders die in aanmerking komen voor de TVL veel lager zal uitvallen dan waar nu op gerekend wordt. Dat is op zich ook niet vreemd, want een huurder kan voor het eerste kwartaal van 2021 aanspraak maken op € 330.000 tot € 400.000’, aldus Steenmetser.

Verder wordt in het vonnis ook nog aangegeven dat bij de toepassing van een opschorting/korting van de huur rekening wordt gehouden met diverse omstandigheden, zoals de maatschappelijke positie van de partijen, de financiële positie van huurder en de vraag in hoeverre de verhuurder afhankelijk is van de huurinkomsten om bijvoorbeeld aan zijn financieringslasten te voldoen. Ook dat is een belangrijk onderdeel, aldus Steenmetser.