Rabobank: Verder oplopend woningtekort schreeuwt om politieke keuzes

In een Vastgoedupdate roept Rabobank de politiek op keuzes te maken en een visie te ontwikkelen die vastgoedpartijen en consumenten vooruithelpt.

Het roept de politiek op de woningmarkt integraal te benaderen. Sociale huur, vrije sector huur en koop zijn onderdeel één complex systeem. Behandel huur en koop neutraler, aldus Rabobank, want in een gezonde woningmarkt zijn huren en kopen gelijkwaardig. Er is meer dan alleen sociale huur, de markt kampt juist met een groot tekort aan middenhuur en middeldure koop.

Particuliere investeerders zijn onzeker. Vrijesectorhuur is een essentieel onderdeel van de woningmarkt en in Nederland is dit segment nog altijd relatief klein.

Als er dan toch moet worden gereguleerd, zorg dan voor voldoende samenhang, aldus Rabobank. Zijn huurwoningen bijvoorbeeld nog wel rendabel te exploiteren en is een investering in verduurzaming bijvoorbeeld nog wel interessant?

Prognoses

Het woningtekort liep in 2023 op van 315.000 huizen in 2022 naar 390.000 woningen nu. Uit prognoses van ABF Research blijkt dat het tekort pas vanaf 2028 zal afnemen. Belangrijk speerpunt was het Programma Woningbouw, waarin de ambitie werd uitgesproken om ruim 900.000 nieuwe woningen te bouwen tot en met 2030. Dit aantal wordt om uiteenlopende redenen niet gehaald.

Ondanks de tegenwind denkt de politiek er na de val van het kabinet nog steeds hetzelfde over. Het aanpakken van het woningtekort mag niet stilvallen. Wat opvalt in de verkiezingsprogramma’s is dat partijen redelijk hetzelfde denken over dat er flink bijgebouwd moet worden, en vooral ook betaalbaar. Niet voor niets zien ze een belangrijke rol voor corporaties. Duidelijke keuzes en concessies zijn nodig, aldus Rabobank.

Minder aantrekkelijk

Voor binnenlandse en buitenlandse beleggers zijn woningen minder aantrekkelijk geworden. De regulering vermindert rendementen en er hangt meer regulering boven de markt wat de onzekerheid vergroot. De brancheorganisaties Aedes, Neprom en IVBN zijn erg betrokken en hebben de laatste jaren van zich laten horen. In dit licht gezien heeft de politiek zijn taken maar beperkt opgepakt.

De markt wil een overheid met visie achter de aantallen en snelheid van bouwen. Dus waar komen de woningen precies en blijven ze boven water als de zeespiegel stijgt? Voorspelbaarheid is belangrijk. Tien jaar geleden stapten particulieren in om te investeren in huurwoningen, waarom worden ze daar nu voor gestraft? De landelijke politiek lijkt weinig oog te hebben voor onrust onder investeerders.