Meer woningbezitters kunnen hun hypotheek niet betalen

Stichting BKR ziet de instroom van mensen met een betalingsachterstand van minimaal drie maanden op de hypotheek voor hun eigen woning sinds deze zomer toenemen.

Ruim 27.000 woningbezitters hadden eind oktober 2023 een betalingsachterstand van minimaal drie maanden op de hypotheek. Dit blijkt uit de Hypotheekbarometer, een statistisch rapport van Stichting BKR over betalingsachterstanden op eigenwoninghypotheken. Niettemin vertonen de betalingsachterstanden op hypotheken al jaren achtereen een dalende trend, mede omdat de uitstroom van mensen met een hypotheek groter is dan de instroom.

“Vanaf het begin van de financiële crisis in 2008 stegen de betalingsachterstanden op hypotheken tot aan 2014, toen zagen we een kentering”, zegt Peter van den Bosch, bestuursvoorzitter van stichting BKR. “De vraag is of de daling zich zal doorzetten of dat we de bodem hebben bereikt. We zien de instroom van mensen met een betalingsachterstand toenemen. Belangrijk om deze ontwikkeling de komende tijd goed te volgen.”

De Hypotheekbarometer toont eveneens dat het aantal personen met een restschuld na verkoop van de eigen woning verder daalt. Het aantal -13.720- komt hiermee onder het niveau van december 2017.