Klimaatadaptief bouwen, hoe dan?

Nederland moet bij de inrichting van het land meer rekening houden met het veranderende klimaat waarschuwt het KNMI. Op lokaal niveau wordt er al klimaatadaptief ontwikkeld, zoals in Dordrecht, al is er in landelijke politiek nauwelijks aandacht voor. 

De nieuwe klimaatscenario's van het KNMI laten zien wat Nederland te wachten staat aan klimaatverandering. Zelfs in de meest optimistische scenario's verandert het klimaat nog flink, met grote gevolgen voor ons land.

Meer regen, meer droogte

Zo verwacht het KNMI dat het in de zomer gaat het in de toekomst minder gaat regenen en we meer vocht door verdamping verliezen.. Daardoor komen langdurige of extreme droogtes vaker voor. Maar het wordt niet allen droger: ook zware buien worden intenser. We moeten voorbereid zijn op zowel meer regen in korte tijd, als langere periodes van hitte en droogte.

Stijging zeespiegel

En dan is er nog de stijgende zeespiegel: zelfs in een scenaario Zelfs in een scenario waarbij er weinig extra broeikasgassen worden uitgestoten kan volgens het KNMI de zeespiegel voor de Nederlandse kust vanaf 2100 met meer dan een meter gestegen zijn.  Een stijging van zelfs 2,5 meter is al in 2100 mogelijk in het hoge scenario, als de ijskappen sneller dan verwacht smelten.  

Elf impact cases in het rapport van het KNMI laten zien hoe de cijfers uit de klimaat scenario’s gebruikt kunnen worden om gevolgen voor Nederland te analyseren en daarop in te spelen. Eén van die oplossingen is klimaatadaptief bouwen. Het weerinstituut hanteert daarbij gebiedontwikkeling Amstelwijck in Dordrecht als voorbeeldproject.

Convenant voor groenblauwe wijk

In de wijk Amstelwijck in Dordrecht gaat de bouw van circa 800 woningen bijvoorbeeld gepaard met aandacht voor natuur en klimaat. 40% van de ruimte wordt ingericht met groen en water. De betrokken bouwbedrijven, projectontwikkelaars, overheden en financiers ondertekenden het Convenant Klimaatadaptief Bouwen van Zuid-Holland. Door te ontwikkelen en te bouwen volgens de hierin vastgelegde eisen hebben hevige regenval en hitte hier straks minder impact dan in reguliere woonwijken.

Voortuin verpicht groen 

Ook bewoners spelen een actieve en belangrijke rol: ze zijn verplicht hun voortuin gedeeltelijk groen te houden en krijgen tips om de tuin natuurvriendelijk op te zetten. Zo werken alle betrokkenen samen aan een toekomstbestendige groenblauwe wijk. 

Politiek matig betrokken

Sinds maart 2023 kunnen bouwpartijen gebruik maken van de landelijke Maatlat groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving. Voor politiek Den Haag is, in weerwil van alle aandacht voor klimaatverandering en de rol van vervuilers daarbij, adaptief bouwen nauwelijks een issue. Een eerste analyse door PropertyNL van de verkiezingsprogramma's voor de aankomende Tweede Kamer-verkiezingen leert dat de politieke partijen er nauwelijks mee bezig zijn.

D66 en ChristenUnie 

In alle 17 onderzochte programma's komt de term klimaatadaptief bouwen in totaal 25 keer voor. De meeste partijen noemen de term klimaatadaptief bouwen een enkele keer (maximaal 3) in hun verkiezingsprograma. Zes partijen hebben het er helemaal niet over. D66 en ChristenUnie zien er, afgaande op hun programma's nog het meste in. Beide partijen noemen het onderwerp 5 keer.