Gemeenten: Meer ruimte nodig voor circulaire economie

Het gros van de gemeenten (82%) verwacht meer ruimtevraag op werklocaties door de circulaire transitie. Dit blijkt uit de 2023-editie van de Gemeentebenchmark circulaire economie van Stec Groep.

Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 9, 29 september 2023

Veel gemeenten (38%) denken dat de ruimtevraag van bedrijven niet alleen in kwantitatieve maar ook in kwalitatieve zin verandert. Tegelijk vinden gemeenten het lastig te bepalen hoeveel en welke soort ruimte precies nodig is. Het gebrek aan data en inzicht speelt gemeenten hierbij parten. Zo blijkt uit de benchmark dat ongeveer de helft van de gemeenten niet weet wat bedrijven op hun werklocaties nu aan circulaire economie doen. Ook hebben negen van de tien gemeenten bijvoorbeeld geen zicht op de reststromen die op een werklocatie rondgaan en de circulaire potentie daarvan.

Bestaande terreinen beter benutten

Andere conclusies uit de benchmark zijn dat een groeiend aantal gemeente aandacht heeft voor circulaire economie in werklocatiebeleid. Sinds de vorige benchmark uit 2020, is er sprake van een verdubbeling. Ook het werklocatiebeleid zélf is steeds meer circulair. Uit de benchmark blijkt dat bij gemeenten het beter benutten van bestaande werklocaties hoog op de agenda staat.

Regionale samenwerking nodig

Bij het faciliteren van de circulaire economie kan volgens 40% van de gemeenten het opstellen van een specifieke Ruimtelijke Circulaire Economie Strategie (RCES) goed helpen. Gemeenten zien vooral meerwaarde in zo’n strategie op regionaal niveau, de circulaire economie overstijgt immers de gemeentegrenzen. Bijna 75% van de gemeenten ziet regionale samenwerking en afspraken rondom werklocaties als succesvoorwaarde om de circulaire economie te laten ontwikkelen.