Brabantse bouw breekt records maar ziet de bui al hangen

In de afgelopen twee jaar nam het aantal woningen in de Provincie Noord-Brabant in recordtempo toe. Die groei remt dit en volgend jaar flink af terwijl het bouwtempo juist verder omhoog moet. 

Volgens de Voortgangsrapportage Wonen van de provincie lag de groei van het aantal woningen in Noord-Brabant in 2021 en 2022 op het hoogste niveau in 25 jaar. In 2021 kwamen er 13.000 woningen bij, in 2022 13.850. Dit en volgend jaar verwacht de provincie een minder sterke groei: 11.000 in 2023 en 10.600 in 2024. 

Woonambitie uit beeld

Daarmee raakt de woonambitie van de provincie steeds verder uit beeld. In Brabant zullen tot en met  2030 namelijk ten minste 130.000 woningen gebouwd moeten worden. Daarvoor zijn 13.000 à 14.000 woningen per jaar nodig.

Genoeg plannen

Er is volgens gedeputeerde Wilma Dirken (Wonen) geen gebrek aan nieuwbouwplannen. Op dit moment zijn er plannen voor maar liefst 196.000 woningen in Brabant. Dit is het hoogste niveau van het planaanbod sinds 2010. Van die 196.000 zijn er 114.000 gepland voor de eerstkomende vijf jaar. Een groot deel hiervan is al opgenomen in een onherroepelijk of vastgesteld gemeentelijk bestemmingsplan, de zogenaamde harde plannen. 'De crux zit hem in de uitvoering van die plannen. Om daar versnelling aan te geven, overleggen bouwbedrijven, woningbouwcorporaties, gemeenten, provincie en Rijk per regio over knelpunten en manieren om het tempo van de woningbouw te verhogen', aldus Dirken. 

Binnenstedelijke verdichting

De provincie helpt op meerdere manieren om de woningbouw te versnellen. Zo draagt de provincie bij aan de Flexpool Versnelling Woningbouw. Dit is een regeling van de provincie en het Rijk waarmee bestaande plannen sneller uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast stimuleert de provincie de totstandkoming van flexwoningen. De provincie participeert daarnaast in  planontwikkelingen en -uitvoering van diverse (binnenstedelijke) gebiedstransformaties en geeft ruim baan voor woningbouw binnen steden en dorpen en in leegstaand vastgoed. Daarmee lijkt Noord-Brabant net als Zuid-Holland hoofdzakellijk te focussen op binnenstedelijke verdichting. 

Laatste nieuws

Evenementen