Amsterdam vestigt voorkeursrecht op 5 panden Certitudo in Amstel III

De gemeente Amsterdam heeft een voorkeursrecht gevestigd op vijf kantoorgebouwen van de Bossche ontwikkelaar Certitudo in Amstel III. De curator van de failliet verklaarde ontwikkelaar moet de panden bij verkoop nu eerst aanbieden aan de gemeente. 

Het voorkeursrecht  betreft vrijwel het gehele kantorengebied tussen de Muntbergweg en de Paasheuvelweg in Amstel III, een gebied dat in de komende jaren moet veranderen van een monofunctioneel kantoorgebied tot en multifunctioneel gebied om te wonen en te werken. In het besluit tot aanwijzing van het voorkeursrecht geeft de gemeente Amsterdam aan dat locatie is aangeduid als toekomstig gebied bestemd voor wonen, kantoor, groen en maatschappelijk met bijbehorende voorzieningen, alle niet-agrarisch en nader uit te werken.

Certitudo, dat vorige maand ten onder ging toen de veelal non-bancaire financiers hun geld terug wilden, bezat de volgende vijf locaties in Amstel III

  1. Paasheuvelweg 6, gekocht in 2018 voor € 5,2 miljoen euro
  2. Paasheuvelweg 8, gekocht in 2018 voor € 3,5 miljoen euro
  3. Paasheuvelweg 14, gekocht in 2017 voor € 7 milljoen euro
  4. Paasheuvelweg 39-50, gekocht in 2018 voor € 5,5 miljoen euro
  5. Paasheuvelweg 44-46, gekocht in 2020 voor onbekend bedrag. 

Al eerder verkocht Certitudo zelf een posititie aan de Gemeente Amsterdam, dat betrof een kantoorgebouw aan de Hessenbergweg 95. 

Onder water

De bezittingen staan vermoedelijk flink onder water omdat een mogelijke herbestemming van kantoor naar woningen een flinke toekomstige waardestijging mogelijk maakt en op basis daarvan financiering wordt aangetrokken om de transformatie mogelijk te maken. In het geval van het voormalige Centraal Beheer complex in Apeldoorn, gekocht in 2015 voor € 2,5 mln was er door investeerders al € 25 mln opzij gezet, bovenop de hypotheek van € 10 mln. Ook in dit geval nam de gemeente Apeldoorn in maart van dit jaar al een voorkeursrecht op het pand. 

Toekomst in gemeentehanden

Wat de gemeente Amsterdam (en Apeldoorn) van plan zijn als ze hun voorkeursrecht gestand zouden doen is niet bekend. In geval van Centraal Beheer gaat het om een gebouw met een monumentenstatus dat lastig te transformeren valt. In het geval van Amstel III gaat het om locaties met erfpacht waarbij de gemeente ook bij verkoop aan een derde een vinger in de pap zou houden. Eind augustus, nog voor het faillissement, meldde de gemeente op vragen van PropertyNL: 'Gemeente Amsterdam en Certitudo hebben contractafspraken over meerdere ontwikkelingen in Amstel III. Of de surseance invloed heeft op deze afspraken en daarmee de voorgenomen ontwikkelingen is nu nog niet bekend.'

Laatste nieuws

Evenementen