Vastgoedbeleggers kiezen hypothekenfonds vaker als alternatief voor beleggen in vastgoed

“Vanwege onzekerheden in de vastgoedmarkt, overwegen veel vastgoedbeleggers het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds als alternatief voor direct beleggen in vastgoed”, aldus Miranda Landkroon-Wiegmans, fondsmanager van Mogelijk.

“We zien dat sommige beleggers overwegen hun portefeuilles te verkopen vanwege fiscale veranderingen en waardevermindering die hun inkomsten aantasten. Daarbij gaan vastgoedbeleggingen gepaard met risico's, zowel wat betreft de waarde van het vastgoed zelf als de verhuur ervan. Bovendien heeft wet- en regelgeving ertoe geleid dat de inkomsten niet langer evenredig zijn met de kosten. Nu de investering in het vastgoed niet meer het gewenste rendement oplevert, zoeken vastgoedbeleggers naar alternatieven”, vervolgt Miranda.

Beleggen in zakelijke hypotheken
Het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds biedt een alternatief. Het fonds verstrekt zakelijke hypotheken aan ondernemers. In tegenstelling tot traditionele vastgoedfondsen, koopt het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds geen vastgoed aan. Het verschil tussen een vastgoedfonds en het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds is dan ook heel groot. Een vastgoedfonds koopt, exploiteert en verkoopt vastgoed. In het rendement van een vastgoedfonds is een beoogde waardevermeerdering van het vastgoed meegerekend. Het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds verstrekt slechts de zakelijke hypotheek op het vastgoed van ondernemers met het vastgoed als onderpand. Het eigendom van het vastgoed blijft bij de ondernemer. Het risico op waardevermindering en leegstand blijft bij de ondernemer. De ondernemer brengt minimaal 35% eigen inbreng in wat feitelijk de veiligheidsmarge is in het uiterste geval van executie. Het rendement van het fonds is niet afhankelijk van de waardestijging of waardevermindering van het onderliggende onderpand.”

Dubbel vangnet voor beleggers
Het fonds financiert objecten tot maximaal 65% van hun waarde (Loan-to-Value ratio). Ook worden ondernemers persoonlijk betrokken doordat zij in privé mee-tekenen. Bovendien is er het recht van eerste hypotheek wat beleggers aanzienlijke zekerheid biedt. Als zich een situatie voordoet dat de debiteur niet meer aan zijn verplichtingen voldoet, wordt het vastgoed in een uiterst geval geveild. Als de waarde van het pand is gedaald tot onder het geleende bedrag, kan het restant mogelijk worden verhaald op de ondernemer. De opbrengst van de veiling wordt, dankzij het recht van eerste hypotheek, weer in het fonds opgenomen, waarna een nieuwe financiering wordt verstrekt. Zo is er een dubbel vangnet dat beleggers extra zekerheid biedt. In tijden van marktdruk wordt het Mogelijk Zakelijke Hypotheken fonds beschouwd als een aantrekkelijke beleggingsmogelijkheid.

Verademing
Miranda: “Beleggers die toe zijn aan zekerheid en stabiliteit zien we steeds vaker bij ons terechtkomen. Beleggen is namelijk ook nog eens heel eenvoudig. Nadat je geld hebt ingelegd, hoef je niets meer te doen. Mogelijk verzorgt de leningadministratie en stuurt maand- en jaaroverzichten. Maandelijks ontvangt de belegger rente en aflossing op zijn rekening. Geen lekkende kranen meer die je moet repareren of nieuwe huurders zoeken als iemand vertrekt. Voor veel vastgoedbeleggers een verademing!”

Kennissessies geven inzicht
Mogelijk organiseert met regelmaat kennissessies voor beleggers. Hier worden waardevolle inzichten gedeeld om beleggers te helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen. Onderwerpen die aan bod komen:

  • Inzicht in het fonds: Beleggers krijgen een gedetailleerd inzicht in hoe het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds werkt, inclusief de structuur, het beleggingsbeleid en de strategieën die worden toegepast.
  • Rendementspotentieel: Het rendementspotentieel van het fonds wordt besproken, inclusief historische prestaties en verwachtingen voor de toekomst. Dit helpt beleggers bij het begrijpen van de mogelijke financiële voordelen van hun investering.
  • Risicobeheer: De sessie behandelt het risicobeheerbeleid van het fonds, en hoe het fonds zich positioneert om mogelijke risico's te minimaliseren. Hierdoor kunnen beleggers een realistisch beeld krijgen van de zekerheden die zijn genomen.

Mogelijk lanceert eind augustus het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds VI. Dit fonds biedt een geprognosticeerd rendement van 6,5% met een looptijd van vijf jaar. Meer weten? U bent uiteraard van harte welkom op een van onze kennissessies.