OCP renoveert winkelcentrum en voegt woningen toe in Westervoort

Orange Capital Partners (OCP) en de Gemeente Westervoort (Gelderland) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de grootschalige renovatie van het winkelcentrum De Wyborgh en de omliggende openbare ruimte.

De gezamenlijke inspanning is erop gericht om het winkelcentrum te moderniseren en te transformeren naar de eisen en wensen van deze tijd, waarbij de structurele leegstand in het winkelcentrum definitief wordt opgelost. Leegstaande delen van de verouderde passage maken plaats voor onder andere circa 60 woningen. Dit sluit goed aan bij de plannen van het nieuwe kabinet om leegstaande bedrijfspanden soepel om te zetten in woningen en de economie aan te jagen door gezondere winkelcentra te ontwikkelen.

Nieuw Holland

Sinds 2022 werken OCP en ontwikkelaar Nieuw Holland samen met de gemeente Westervoort aan het centrumplan. De winkels komen weer rondom het plein te liggen en de Lidl zal worden uitgebreid. Met deze ontwikkeling krimpt het totale winkeloppervlakte van circa 10.500 m² tot circa 8500 m². Het doel is om uiteindelijk een duurzaam verhuurd winkelcentrum te creëren. Inmiddels zijn de HEMA, Bruna, Etos en bakkerij Koenen succesvol verhuisd en zal binnenkort worden begonnen met de uitbreiding van de Lidl en later zal de Albert Heijn ook volgen.

Verbeterplan

De Gemeente Westervoort en OCP hebben vorig jaar succesvol subsidie aangevraagd bij de Impulsaanpak Winkelgebieden. Met deze subsidie van € 2,6 mln wordt een integraal verbeterplan gerealiseerd dat niet alleen het winkelcentrum zelf, maar ook de omliggende infrastructuur en openbare ruimte omvat. Dit betekent dat naast de modernisering van de winkelvoorzieningen, ook de toegankelijkheid, woongelegenheid, parkeermogelijkheden en groenvoorzieningen een aanzienlijke verbetering zullen krijgen met als doel de verblijfskwaliteit van het centrum te vergroten.