ABN AMRO ‘Door blockchain werken we anders samen in de vastgoedketen’

De wereld van het commerciële vastgoed is in razend tempo aan het veranderen. Bij ABN AMRO Real Estate zien we die veranderingen en willen daar op anticiperen. 

Door Frank Kerstens, Real Estate Innovator ABN AMRO

Samen met technologiepartner IBM werd Torch ontwikkeld, een platform op basis van blockchaintechnologie. Belangrijke partijen in de sector zijn aangehaakt bij het experiment. Inmiddels blijkt zondermeer dat we de processen en werkmethoden bij de bank zullen moeten aanpassen aan deze nieuwe manier van informatie uitwisselen en zakendoen. De volgende stap is Torch breder in te gaan zetten bij onze klanten.

Het platform Torch is gestart als experiment met blockchaintechnologie voor de commerciële vastgoedsector. Op dit moment werken wij met een traditionele stand alone database oplossing voor de vastlegging van informatie over panden die wij financieren. We zien dat collega-banken maar ook andere schakels in de keten, zoals taxateurs, beheerders en beleggers dat ook doen. Met Torch hebben we – samen met onze partners - de ambitie een branche breed platform te maken voor het transparant, efficiënt en betrouwbaar uitwisselen van vastgoedinformatie. Zo is ook DNB en het Kadaster aangehaakt en is getest met klanten en taxateurs. In feite geldt voor Torch: hoe meer deelnemers, hoe groter het ecosysteem, hoe relevanter het platform. Deze video legt uit waarom.

De kracht van experimenteren met deze technologie is dat je wordt uitgedaagd om op een andere manier naar processen te kijken. De traditionele werkwijzen gaan uit van het optimaliseren van interne processen, waarbij de kennis vooral binnen de eigen muren blijft. Met blockchain optimaliseer je processen door de hele keten heen en deel je kennis.

Verder blijkt dat het belang van een gemeenschappelijke taal groter wordt. Uit gesprekken die we met verschillende marktpartijen en ook collega banken voeren blijkt dat we allemaal net een ander “dialect” spreken. Als we in een gezamenlijk ecosysteem gaan werken is het wel handig als iedereen dezelfde taal spreekt. Om hier invulling aan te geven, werken we in overleg met de FRC banken en verschillende partijen uit de branche aan een “vastgoedtaxonomie”. Dit zal het platform nog krachtiger maken.

De belangrijkste vraag is natuurlijk wat dit platform onze klanten en andere spelers in de vastgoedmarkt nu uiteindelijk oplevert. Ons werk bestaat voor een belangrijk deel uit het verzamelen en controleren van data die wij van onze klanten ontvangen. Wij vragen onze klanten voortdurend om inzicht en overzicht. Dit onderdeel van ons werk is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Met Torch willen wij de administratieve last voor onze klanten en andere marktpartijen verkleinen. Het merendeel van de financieringen loopt zonder problemen. We willen veel meer op basis van gebeurtenissen sturen in plaats van ieder jaar een dossier uit de kast halen en beoordelen of alles nog volgens verwachting verloopt.

Over dat laatste aspect: de ruimte die hierdoor ontstaat kunnen wij gebruiken om onze klanten nog beter van dienst te zijn. Het aantal contactmomenten dat klanten met hun bank hebben, is hoger dan het ooit is geweest, maar de aard van deze contacten dreigt oppervlakkiger te worden. De lokale bankdirecteur vroeger wist alles van zijn klanten. De tijd dat op iedere hoek van de straat een bankkantoor was te vinden zal niet meer terugkomen, maar nieuwe technologie en innovatieve manieren van samenwerken kunnen ons in staat stellen onze klanten het gevoel te geven dat die oude vertrouwde bankdirecteur terug is.