9e Nationale Vastgoeddag - Breukelen - 6PE-Punten (NBA)

9e Nationale Vastgoeddag Nyenrode

Al jaren dé ontmoetingsplek voor financiële vastgoedprofessionals

Vastgoedseminar op Nyenrode Business Universiteit te Breukelen

''Het wordt druk op de Nationale Vastgoeddag voor financiële vastgoedprofessionals. Schrijf je daarom snel in voor het te laat is.'' Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS

Dinsdag 22 mei 2018, 13.00–19.30 uur

Het Nyenrode Real Estate Center organiseert in samenwerking met PropertyNL op dinsdag 22 mei 2018 de 9e Nationale Vastgoeddag. Een keur van deskundigen op uiteenlopende gebieden geeft antwoord op actuele financiële vraagstukken die nu in de vastgoedbranche spelen.

Accountancy: De nieuwe leasing-standaard: grote gevolgen voor huurders, verhuurders en financiers – Hans Grönloh

Door de nieuwe lease-standaard IFRS 16 moeten per 1 januari 2019 alle huurcontracten op de balans komen van de lessee/huurder. Dit heeft een enorme impact op de vastgoedbeleggingsmarkt. De gevolgen voor huurders zijn groot: balansen worden langer; prestatiecijfers, financierings- en kapitaalratio’s verslechteren; de kostenverantwoording in de verlies- en winstrekening verandert. Doordat de voorkeuren van huurders ten aanzien van de huurvoorwaarden veranderen, raakt deze standaard ook direct beleggers. Ook de vastgoedfinanciers zullen een andere visie op veranderende kengetallen moeten ontwikkelen.

Hans Grönloh bespreekt de standaard en de praktische gevolgen ervan. Welke acties moeten er nu al worden ondernomen om goed voorbereid te zijn?

Vastgoedfinanciering: Financieren we alweer een bubbel? – Philip Zwart

De markten floreren. De crisis lijkt ver achter ons te liggen. Er zijn tekorten aan betaalbaar en courant vastgoed. Daardoor wordt uitgeweken naar secundaire locaties. De voorwaarden voor financieringen worden minder stringent. Zelfs bouwfinancieringen worden weer mogelijk. Banken hebben nu te maken met oplopende inkooptarieven; marges staan onder druk. Buitenlands geld, family offices en private equity spelen een belangrijker rol op de financieringsmarkt, maar een kantoor, winkel of bedrijfspand op een perifere locatie is helemaal niet te financieren. Nog steeds zijn er erg trage doorlooptijden. Wat is wijs vastgoedfinancieringsbeleid op de korte en lange termijn?

Fintech: Maakt blockchain zijn beloften in de huidige vastgoedpraktijk wel waar? Kansen en bedreigingen

  • Blockchain: toepassingen in de huidige vastgoedpraktijk – Frank Kerstens
    Frank Kersten behandelt de huidige toepassingsmogelijkheden van de blockchain-technologie in de vastgoedpraktijk aan de hand van concrete voorbeelden: aan- en verkoop van vastgoed; aan- en verhuur; vastgoedfinanciering; taxaties.
  • Blockchain: de gevolgen voor vastgoedtransacties – Jacques Vos
    Welke efficiency, zekerheden en oplossingen kan blockchain bieden voor vastgoedtransacties? Wat voor gevaren en valkuilen doen zich voor? Wat moet er allemaal geregeld zijn voordat blockchain voordelen biedt?

Fiscaal: Het Kozuba-arrest: ingrijpende btw-consequenties voor ‘verbouwen’? – René van der Paardt

Transformatie is vaak de oplossing voor leegstaande kantoren, want er zijn te weinig woningen. Het verbouwen van een kantoor naar woningen kan echter al snel vervelende fiscale gevolgen hebben. AIs er een nieuw vervaardigd pand/appartement ontstaan, dan is bij verkoop 21% btw verschuldigd in plaats van 2% overdrachtsbelasting. De Hoge Raad hanteerde daarvoor het criterium: is er sprake van ‘in wezen nieuwbouw’? Door een recent arrest van het Europese Hof komt de lat veel lager te liggen en kan ook sprake zijn van ‘nieuwbouw’ bij ‘aanpassingen’ van een bestaand gebouw. Ook bij andere, minder grootschalige verbouwingen speelt deze problematiek, die tot ongeplande belastingheffing kan leiden. Zijn we weer terug bij af? Blijft de Nederlandse rechtspraak intact? René van der Paardt bespreekt wat in de praktijk nog mogelijk en planbaar is.

Fysieke taxaties commercieel vastgoed: een uitstervend fenomeen?

  • Kunstmatige intelligentie verdringt de fysieke taxateur – Teun van den Dries

Dankzij kunstmatige intelligentie bieden automatische waarderingsmodellen voor commercieel vastgoed in Amerika nu al een betere afspiegeling van de feitelijke transactiewaarde dan fysieke taxaties. Inmiddels wordt daar al $ 6 biljoen aan vastgoed met modellen gewaardeerd. Het automatisch waarderen doet nu zijn intrede bij de grote Nederlandse opdrachtgevers, waaronder grote institutionele vermogensbeheerders en vastgoedfinanciers. Teun van den Dries, CEO van GeoPhy, voorspelt dat binnen vijf jaar het waarderingsproces in het grootste deel van de Nederlandse commerciële vastgoedmarkt vrijwel geheel automatisch verloopt. Hij laat de resultaten van kunstmatig intelligente waarderingen zien en hoe ze in Nederland hun beslag krijgen.

Programma*

12.30 – 13.00 uur      Ontvangst deelnemers 

13.00 – 14.00 uur      De nieuwe leasing-standaard: grote gevolgen voor huurders,
                                 verhuurders en financiers
                          
                                - Drs. Hans Grönloh RA MRE - KPMG Real Estate & Nyenrode Real Estate Center

14.00 – 15.00 uur       Vastgoedfinanciering
                                - Drs. Philip Zwart - CBRE Debt & Structured Finance & Nyenrode Real Estate Center

15.00 – 15.15 uur      Pauze   

15.15 – 16.15 uur      Fintech: Maakt blockchain zijn beloften wel waar voor vastgoed?
                                - drs. ing. Frank Kerstens - Real Estate Innovator ABN AMRO | Real Estate Clients

16.15 –17.15 uur       Fintech: Blockchain en de gevolgen voor vastgoedtransacties
                                 - 
mr. Jacques Vos - Bewaarder Kadaster

17.15 – 18.00 uur      Dinerbuffet

18.00 – 18.45 uur      Fiscaal: Verbouwen van vastgoed: de btw-consequenties
                                - Prof. dr. René van der Paardt - AKD

18.45 – 19.30 uur      Taxaties: Fysieke taxaties commercieel vastgoed: een uitstervend fenomeen?
                                 - 
Teun van den Dries - CEO GeoPhy

19.30  uur                   Afsluiting en uitreiking PE-punten

Bestemd voor

Financieel georiënteerde professionals die zich in of met de vastgoedbranche ophouden, zoals CFO’s, accountants, fiscalisten, financieel adviseurs, vastgoedfinanciers, ondernemers, projectontwikkelaars, bedrijfseconomen, bedrijfsjuristen, notarissen, makelaars en taxateurs.

Prijs € 495 (zonder BTW) 
6 PE-punten NBA
Locatie:                      Universiteit Nyenrode
Dagvoorzitter:           prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS

* Programma en sprekers onder voorbehoud

Algemene voorwaarden evenementen

  • Startdatum: 22-05-2018
Inschrijven