PropertyNL, onafhankelijke research commercieel vastgoed Nederland, nieuws, aanbod en transacties
Privacy & Disclaimer

Privacy Statement
PropertyNL hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Dit privacybeleid geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van prospects, klanten en partners.

Wet bescherming persoonsgegevens
Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via telefoon, aanvraagformulieren en andere manieren worden vrijwillig verkregen. Het volledige databestand van onze prospects, klanten en partners is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens onder het meldingsnummer: m1463759.

Gebruik gegevens
De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden om onze prospects, klanten en partners te benaderen
* over belangrijke ontwikkelingen rondom onze producten en diensten;
* over nieuwe producten en diensten van PropertyNL;
* over commerciële aanbiedingen;
en ook voor
* productontwikkeling (who’s who gidsen, publicaties over (de ontwikkeling van) commercieel vastgoed gereleateerd aan hen die in de sector werkzaam zijn);
* research op het gebied van commercieel vastgoed, gerelateerd aan hen die in de sector werkzaam zijn;
* marktonderzoek.

Opslag gegevens
In de site wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor PropertyNL.com mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is streng beveiligd. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

Naast relatiebeheer doet PropertyNL aan het uitgeven van gidsen. Daarin zijn gegevens opgenomen waarvoor u expliciete toestemming voor publicatie hebt gegeven. Deze toestemming zullen we iedere keer opnieuw vragen.

Gegevens wijzigen
In de e-mail nieuwsbrief en andere mailings staat een link waarmee u uzelf kunt afmelden voor de e-mail communicatie vanuit PropertyNL. Ook kunt u via ‘profiel wijzigen’ uw persoonsgegevens aanpassen. U hebt te allen tijde het recht op inzicht in uw gegevens. Op verzoek zal PropertyNL u uit zijn bestand halen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.
PropertyNL
Postbus 75485
1070 AL Amsterdam
Tel: +31 (0)20 575 33 17
info@propertynl.com

Wijzigen van dit privacybeleid
PropertyNL houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 april 2011.

Algemene leveringsvoorwaarden PropertyNL
Klik hier voor de algemene leveringsvoorwaarden van PropertyNL