AMSTERDAM - Beleggers hebben de laatste jaren de aandacht verschoven van aan- en verkoop van vastgoed naar verbetering van de bestaande portefeuille en terugdringen van leegstand. Hierdoor is de aandacht voor het vakgebied vastgoedmanagement vergroot. De Nevap, het platform voor vastgoedexploitatie, pleit voor een heldere rolverdeling tussen belegger en dienstverlener. Dat kan door gebruik te maken van service-level agreements.

In PropertyNL Magazine no. 10, dat vandaag verschijnt, is een thema opgenomen over Vastgoedmanagement, met daarin interviews met Hans Touw, voorzitter van Nevap, en George van Hooydonk van Mn Services.