SCHIPHOL - Het exploitatieresultaat uit vastgoed van de Schiphol Group daalt in vergeliking met het voorgaande jaar in het eerste halfjaar 2012 van € 48 mln naar € 21 mln. Dat komt met name door € 20 mln aan bijzondere waardevermindering op vastgoed nabij de luchthaven Malpensa in Italië. Over het geheel is de bezettingsgraad tot 89,9% (2011: 85,2%) verbeterd en is sprake van een vrijwel stabiele ontwikkeling van de huurinkomsten uit vastgoed.

Het nettoresultaat van het gehele bedrijf is in H1 2012 € 93 mln (H1 2011: € 97 mln), een daling van 4,9%.
De totale omzet van de businessunit Real Estate stijgt licht tot € 84 mln (H1 2011: € 83 mln). De huuropbrengsten vertonen wel een lichte daling, van € 77 mln naar € 76 mln. De overige opbrengsten zijn echter hoger door een hogere omzet uit voor huurders verrichte specifieke werkzaamheden.
De stijging in de bezettingsgraad doet zich zowel in de kantoren- als de bedrijfsruimteportefeuilles op de locatie Schiphol voor.
De waardeveranderingen op vastgoedbeleggingen bedragen in het eerste halfjaar 2012 € 1 mln negatief. Waar de kantoren op de locatie Schiphol het eerste halfjaar van 2012 een waardestijging van 1% laten zien, neemt de waarde van de bedrijfsruimten met 1% af. Door sterk verslechterde marktomstandigheden neemt de waarde van de vastgoed nabij de luchthaven Malpensa bij Milaan af met in totaal € 20 mln. Hiervan is € 6 mln verwerkt bij waardeveranderingen vastgoedbeleggingen en € 20 mln als bijzondere waardeverminderingen vaste activa.
Met Hilton Worldwide zijn in de eerste helft van 2012 de contracten getekend voor de ontwikkeling van een hotel door Schiphol Real Estate op Schiphol Centrum. Het nieuwe hotel krijgt 433 kamers, vergaderfaciliteiten met onder andere een grote zaal voor 600 personen. De voorbereidingen voor het bouwrijp maken van het perceel voor dit nieuwe vijf-sterren hotel zijn gestart en naar verwachting zal het in 2015 worden geopend.