AMSTERDAM - Gesouffleerd dioor AFM en DNB komen accountants en taxateurs na de zomer met scherpere taxatierichtlijnen. Ook Aart Hordijk, directeur ROZ en lid van platform accountants en taxateurs, pleit voor meer eenduidigheid. In het komend nummer van PropertyNL nr. 10 staat een uitgebreid verslag over het taxatiecongres van DTZ Zadelhoff. Hierin komen ook de controverses over waardebepaling aan bod.