AMSTERDAM - Houders van aandelen en certificaten in de Renpart Vastgoedfondsen hebben met een overweldigende meerderheid besloten tot een juridische fusie van alle acht naamloze vennootschappen. De fusie is met ingang van 25 mei 2012 tot stand gekomen en heeft werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012.

Over alle vennootschappen gemeten werd door beleggers met 97% stem uitgebracht voor de fusie. Voor totstandkoming van de fusie was een meerderheid van 67% noodzakelijk. Bovendien moest de meerderheid van stemmen ten minste 50% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Beide percentages werden ruimschoots gehaald.
De managementorganisatie is zeer tevreden dat de beleggers het voorstel tot fusie met een overgrote meerderheid hebben aanvaard. Dit geeft een duidelijk mandaat om de komende jaren het beleid uit te voeren dat in de fusiestukken werd geformuleerd.
Het fusiefonds bestaat uit 69 objecten met circa 87.000 m2 kantoorruimte en 42.000 m2 bedrijfsruimte. De fondsen betrokken bij de fusie zijn Renpart Vastgoed Holding, Renpart Klassiek Vastgoed, Renpart Vastgoed Holding III en Renpart Klassiek Vastgoed IV.