GROESBEEK – Oosterpoort gaat een partnership aan met Dura Vermeer, Hurks vastgoedontwikkeling en KlokBouw voor haar totale bezit van ruim 5000 woningen. Met deze samenwerking wil de corporatie Oosterpoort binnen 5 jaar 20% besparen op het totale proces van nieuwbouw en woningverbetering, inclusief beheer en onderhoud. De vier partijen ondertekenen hiervoor donderdag een samenwerkingsovereenkomst op de Aedes corporatiedag.

Oosterpoort staat voor de maatschappelijke taak haar bezit op peil te houden en te verbeteren, terwijl de omstandigheden door de crisis, de vergrijzing en de krimp moeilijker zijn geworden. Oosterpoort kent een jarenlange traditie van samenwerken met lokale partijen. Maar nu breidt de corporatie met bezit in Groesbeek, Heumen en Ubbergen, haar slagkracht en innovatie uit op een bredere markt. Daarom deze strategische samenwerking met drie marktpartijen. Op deze wijze combineert Oosterpoort door bundeling van kennis en innovatie meer kwaliteit met lagere kosten per woning.
Deze vorm van samenwerken tussen een corporatie en de markt bestaat nog niet in Nederland. Eugène Janssen, directeur-bestuurder Oosterpoort: 'Wat deze samenwerking uniek maakt, is dat het om ons totale bezit gaat. Uitgangspunt is de totale levenscyclus van de woningen. Van idee tot en met exploitatie. Oosterpoort, de marktpartijen en onze lokale partijen zoeken samen naar een optimale verhouding van de beste kwaliteit, beste prijs en duurzaamste product. We denken en handelen als ware we één organisatie. Voor de huurders levert dit direct een aantal voordelen op, namelijk een betere aanpak en grote betrokkenheid van vaste partners bij hun woning en woonkern. Hierdoor wordt de betaalbaarheid van de woningen geborgd.'
De reden dat juist voor deze marktpartijen is gekozen, is omdat zij lokale en landelijke kennis combineren, duurzaamheid hoog in het vaandel hebben en alle drie familiebedrijven zijn die staan voor langjarige betrouwbare samenwerking.