SCHEVENINGEN - Op 17 februari jl. heeft het College van B&W groen licht gegeven voor de ontwikkeling van de plannen voor Scheveningen Haven. Nu onlangs ook de Raadscommissie Ruimte positief heeft besloten, kan de ontwikkeling van het voormalige Norfolkterrein daadwerkelijk van start. Het Consortium, bestaande uit ASR Vastgoed Ontwikkeling en Malherbe Groep, start binnenkort met de planontwikkeling van het Norfolkterrein en de Kom.

Op het Norfolkterrein ontwikkelt het consortium een gevarieerd programma dat bestaat uit circa 375 woningen en circa 9000 m2 commercieel programma. De ontwikkeling van het Norfolkterrein maakt onderdeel uit van het stedenbouwkundig plan voor Scheveningen Haven en is onderverdeeld in vijf blokken. Drie van deze blokken zijn aan de 3e Haven gelegen. Naast appartementen, worden ook eengezinswoningen met tuinen ontwikkeld. Er zal eerst een schetsontwerp en een beeldkwaliteitplan worden gemaakt voor het gehele gebied, waarna per blok een voorlopig ontwerp wordt gemaakt. De blokken zullen fasegewijs worden gerealiseerd. In 2016 zal worden begonnen met de bouw van het eerste blok.
Aan de Kom ontwikkelt het Consortium een nautisch bedrijvencluster voor specifieke gebruikers. Het gaat om een mix van bedrijfsruimte, opslagruimte en kantoren voor instanties die direct verbonden zijn aan de watersport.