Vanaf begin januari gaat weer het jaarlijkse
onderzoek top-101 makelaars naar de marktverhoudingen
in het vastgoedadvies van
start. Voor het eerst zal dit onderzoek volledig
digitaal plaatsvinden: vanaf 1 januari
staan alle door makelaars in 2007 gemelde
transacties online en kunnen via de PropertyNL
Servicemodule ten behoeve van
het onderzoek de eigen transacties worden
geraadpleegd en nagemeld.

Gepubliceerd in Propertynl Magazine 2007 nr.20


Vanaf begin januari gaat weer het jaarlijkse
onderzoek top-101 makelaars naar de marktverhoudingen
in het vastgoedadvies van
start. Voor het eerst zal dit onderzoek volledig
digitaal plaatsvinden: vanaf 1 januari
staan alle door makelaars in 2007 gemelde
transacties online en kunnen via de PropertyNL
Servicemodule ten behoeve van
het onderzoek de eigen transacties worden
geraadpleegd en nagemeld. Met het digitaal
beschikbaar stellen van de lijst wil PropertyNL
een bijdrage leveren aan het verder verbeteren
van het transactieonderzoek. Vorig
jaar werden in totaal 5990 transacties commercieel
onroerend goed gemeld bij PropertyNL.
Een groot aantal van die transacties
werd achteraf, in de eerste twee maanden
van 2007, gemeld. Een gedeelte daarvan is
vertrouwelijk gemeld. Op basis van de uitkomsten
van het transactieonderzoek worden
diverse ranglijsten samengesteld. De
landelijke ranglijst is opgesteld aan de hand
van de geschatte provisie-inkomsten per
makelaar. Ook zal in 2008 meer aandacht
zijn voor de marktposities op regionaal en
lokaal niveau.