MÜLHEIM - Schild Duitsland Müllheim Obligatiefonds, een vastgoedfonds voor particulieren en bestuurd door Schild Holland Fonds, heeft de Globus bouwmarkt in Müllheim voor € 10,1 mln verkocht. Daarmee hebben de obligatiehouders 93,3% van hun inleg teruggekregen. Koper is de huidige huurder.

De verkoop vond plaats met goedkeuring van de obligatiehouders, die tijdens een vergadering van obligatiehouders op 24 november 2011 hebben ingestemd met de verkoop.
Niek van Dijck, directeur Schild Holland Fonds: 'Het object nu verkopen was ons inziens de beste optie voor onze investeerders, zeker gezien de onzekerheden en de daarmee gepaard gaande risico’s in dit object voor onze investeerders op de langere termijn.'
Schild Holland Fonds is een onderneming die particuliere en institutionele beleggers de mogelijkheid biedt te investeren in vastgoedobligaties.