GIJSSELTE - De initiatiefnemer van het Woldenpark, Brave Heart bv, gaat niet verder met de ontwikkeling van het hippisch centrum Woldenpark op de locatie nabij Gijsselte (Drenthe). De gemeente De Wolden en Brave Heart konden geen overeenstemming bereiken op twee punten. Het ging om aanvullingen op de businesscase die de gemeente eist.

Het project zou volgens het Dagblad van het Noorden een investering vergen van € 350 mln. Het plan voor het Wolderpark bestond uit een renbaan met twee grote manages, 2 hotels, een welnesscentrum, 500 recreatiewoningen, 150 appartementen en een casino.
Initiatiefnemer Eric Gaalman van Brave Heart heeft in het voorjaar van 2011 de businesscase gepresenteerd waarin de financiële en markttechnische haalbaarheid van het Woldenpark is beschreven. Een onafhankelijk bureau beoordeelde de businesscase en de gemeente De Wolden heeft vervolgens een ‘ja, mits’ standpunt ingenomen over het vervolg. Na een eerste presentatie van de aanvullingen op de businesscase in februari 2012 heeft Gaalman vorige week in een persoonlijk gesprek met de gemeente aangegeven in dit stadium niet verder te gaan.
De initiatiefnemer zoekt nu naar een alternatieve locatie, waarover de eerste gesprekken gaande zijn. Volgens Gaalman hebben externe partijen bevestigd dat het concept haalbaar is en blijven de exploitanten en investeerders achter Woldenpark het concept trouw.