HAARLEM - De gemeente Haarlem en Projectontwikkelingsmaatschappij Borgvast continueren hun samenwerking in het project Wonen Boven Winkels in die stad. De partijen hebben dit bekrachtigd door een overeenkomst te ondertekenen op basis waarvan Borgvast tot einde 2014 projectleider zal zijn voor dit project.

Tot nu toe zijn er ruim 60 woningen concreet door Borgvast opgeleverd in de binnenstad en zijn er een aantal in aanbouw. De komende jaren er enige tientallen aan worden toegevoegd.