DEN HAAG - De Raad van State heeft de bezwaren van NSI tegen het bestemmingsplan voor het Maankwartier in Heerlen afgewezen. NSI vindt dat deze stationsontwikkeling met kantoren, winkels en woningen leidt tot meer leegstand in de binnenstad. Daarom vroeg de eigenaar van winkelcentra 't Loon en het gemeentekantoor in Heerlen om een voorlopige voorziening. Het Maankwartier wordt ontwikkeld door corporatie Weller, Bouwontwikkeling Jongen, NS Stations en gemeente.

Het programma omvat 14.000 m2 retail, 12.500 m2 kantoor, 7400 m2 hotel en circa 100 woningen. Ook komen er twee parkeergarages met in totaal 858 parkeerplaatsen. Het plan vergt een totale investering van € 154 mln.
NSI vindt dat 'bouwen voor leegstand' is niet in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening en dat dit leidt tot aantasting van de omgeving en het woon- en leefklimaat in Heerlen. Volgens NSI is al sprake van een substantiële leegstand in de Limburgse stad. Daarnaast is de veronderstelde magneetwerking van het Maankwartier niet bewezen en te klein om leegstand te voorkomen, aldus NSI.
De Raad van State stelt dat het plan niet leidt tot 'duurzame ontwrichting van de voorzieningenstructuur.' Dat zou alleen het geval zijn als bewoners niet meer hun boodschappen kunnen doen op aanvaardbare afstand van hun woonplaats. Overaanbod en mogelijke sluiting van bestaande winkels is niet van doorslaggevende betekenis.
Hoewel er kans is dat de winkelleegstand toeneemt, acht de Raad van State de versterking van de centrumfunctie van Heerlen belangrijker. De gemeente wil hiermee regionale krimp beperken. Het argument dat kantorenleegstand door het Maankwartier toeneemt, gaat volgens de Raad van State niet meer op, nu een groot leegstaand kantoorpand in Heerlen recent is verhuurd en een ander gesloopt. Ook is er een bestemmingsplan in de maak die sloop van andere kantoren en winkels mogelijk maakt.