AMSTERDAM - Eurindustrial heeft in het eerste halfjaar van 2012 een totaal beleggingsresultaat van € 423.000 gerealiseerd. Dat is een daling ten opzichte van de eerste helft van 2011, toen bedroeg het totaal beleggingsresultaat € 451.000. Het directe resultaat daalde als gevolg van verkopen. Eurindustrial wil nieuwe aandelen uitgeven en als dat niet lukt, komen er alternatieve scenario's in beeld.

Eurindustrial is een onafhankelijke beleggingsmaatschappij die belegt in logistiek vastgoed in Nederland.
Door het aflopen van een huurcontract in Almere in het eerste halfjaar is de bezettingsgraad per 30 juni 2012 gedaald van 90% (per 30 juni 2011) naar 84%. Per 30 juni 2012 bedraagt de loan to value ratio 40%. Kort na de verslagperiode is het huurcontract met Westerman in Nieuwleusen tussentijds met vijf jaar verlengd tot 2021.
Door herwaardering van de vastgoedportefeuille daalde het belegd vermogen van € 109.143.000 per 31 december 2011 naar € 107.610.000 per 30 juni 2012. Het eigen vermogen (inclusief direct beleggingsresultaat en na het uitkeren van het dividend over het boekjaar 2011) daalde van € 66.240.000 per 31 december 2011 naar € 63.001.000 per 30 juni 2012. Op 30 juni 2012 waren er 297.461 aandelen geplaatst, ten opzichte van 293.834 op 31 december 2011.
Het direct beleggingsresultaat over het eerste halfjaar 2012 bedroeg € 1.956.000, tegenover € 2.317.000 in dezelfde periode vorig jaar. Deze daling is met name het gevolg van een lagere huuropbrengst door de verkoop van twee objecten in het tweede halfjaar in 2011.
Het indirect beleggingsresultaat steeg van - € 1,866 mln in het eerste halfjaar van 2011 naar - € 1,533 mln in 2012.
Eurindustrial streeft naar verdere groei van het belegd vermogen, het eigen vermogen en het totaal beleggingsresultaat.
Om de gewenste groei van het fonds te bewerkstelligen zal er nieuw aandelenkapitaal aangetrokken worden. Gezien de huidige onrust op de financiële markten is dat geen gemakkelijke opgave. Om aan de strategisch gewenste groei van het belegd en eigen vermogen te komen worden ook alternatieve scenario’s onderzocht.
Met betrekking tot het resultaat per aandeel is het uitgangspunt dat er over het boekjaar 2012 een direct rendement tussen de 6% en 7% per aandeel behaald kan worden.