AMSTERDAM - APG belegt steeds vaker strategisch voor de lange termijn. De belangrijkste belegger in Europees vastgoed (met een wereldwijd vermogen van € 205 mrd, waarvan circa 50% in Europa) kijkt in de eerste plaats naar de mogelijkheden om bestaande belangen op te voeren, en daarna komen nieuwe mogelijkheden in beeld, zeggen managing director Global Real Estate Patrick Kanters en Robert-Jan Foortse, hoofd van de niet-genoteerde beleggingen in Europa in een interview met PropertyNL.

APG is qua liquiditeit uitstekend gepositioneerd om te profiteren van de huidige mogelijkheden omdat het bedrijf juist de afgelopen jaren een tegendraads beleid heeft gevoerd. Zo werd de weging van vastgoed in de beleggingsmix van 11% naar 9% teruggebracht waarbij het verschil vrijviel voor de nieuwe asset class infrastructuur. De vastgoedportefeuille van APG is nu voor 65% strategisch van aard is en voor 35% tactisch.
Lees meer over APG in PropertyNL Magazine 15, dat net is verschenen.